Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino SPYSHOP.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja PRIVATE D.O.O., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. Kupec je odgovoren, da kupljene izdelke uporablja le za osebno uporabo oz. v skladu z veljavno zakonodajo.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 2 delovna dneva za dostavne naslove v Sloveniji, razen če dostavna služba GLS na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 10.). Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

 • osebno na sedežu družbe, v tem primeru se ne plača poštnih stroškov;
 • po poštnem povzetju, v tem primeru se plačajo tudi poštni stroški.

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • z gotovino ob prevzemu, v tem primeru velja spletna cena (glej točko 5.);
 • s PayPal, ki omogoča plačevanje s PayPal računom ali pa s kreditinimi karticami.  Pridobitev PayPal računa, ki vam omogoča popolno varno plačevanje po spletu je zelo preprosta.
 • z vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski račun Trgovca po izdelani ponudbi oz. predračunu s pomočjo splošnega plačilnega naloga oz univerzalnega plačilnega naloga (UPN) preko svoje spletne banke ali na vseh poštah in bankah ter nekaterih bankomatih po Sloveniji.

  Podatki za nakazilo preko TRR:
  Predel PLAČNIK: 
  Ime in naslov: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež plačnika.
  Koda namena: CMDT - Plačilo blaga/izdelkov
  Namen/rok plačila: Plačilo predračuna št.x (tukaj napišete številko vašega naročila, ki ga lahko vidite na poslanem e-sporočilu)

  Predel PREJEMNIK: 
  Znesek: v polje se vpiše znesek predračuna.
  BIC banke prejemnika: BAKOSI2XXXX
  IBAN: SI56 1010 0005 6343 124 (to je št. bančnega računa spyshop pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
  Referenca: SI00-x (namesto x vpišete številko naročila)
  Naziv: PRIVATE D.O.O.
  Naslov: tržaška cesta 297
  Kraj: 1000 Ljubljana

5. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani način plačila (glej točko 4.).

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Cene v spletni trgovini B2B ne vsebujejo DDV oziroma je ta podatek izrecno naveden. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točki 3. in 10.).Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopek nakupa

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 1.);
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
 • izbor načina dostave izdelka (glej tudi točki 3. in 10.);
 • izbor načina plačila (glej tudi točko 4.);
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
 • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

6.4. Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 7.).

6.5. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo (glej točko 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Če blago nima lasnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil ali kako drugače odstopajo od vaših zahtev lahko zahtevate zamenjavo artikla ali vračilo kupnine. Dolžni smo vam zagotoviti brezhibno delovanje kupljenega artikla v nasportnem primeru zahtevajte popravilo ali zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Vračilo lahko zahtevate v 14 dneh od nakupa.

Stroške vračila blaga (poštne ali transportne stroške) plača kupec. Podjetje ne sprejema nikakršnih odkupninskih paketov ali pošiljk, razno če je to predhodno dogovorjeno.

Uporabnik (kupec) ima pravico, da najpozneje v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov info spyshop.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najpozneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri GLS Slovenije (glej točko 15.). Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je uporabnik (kupec) odprl varnostni pečat.

Za vrnjene izdelke Trgovec uporabniku (kupcu) nemudoma oziroma najpozneje v roku 14 dneh od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši Trgovec na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca). Koriščeni darilni bon Trgovec vrne v obliki dobropisa.

9. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.

Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri Trgovcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Proizvajalec oz. njegov pooblaščeni servis je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

10. Stvarne napake

Stvarna napaka pomeni, da izdelek že ob nakupu nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali v drugih primerih, ki jih za kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in nas o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev po odkritju napake obvestite, lahko zahtevate, da brezplačno odpravimo stvarno napako ali vrnemo del plačila za izdelek v sorazmerju s stvarno napako, izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim izdelkom ali vrnemo celotno vplačilo. Izdelek za katerega menite, da ima stvarno napako nam dostavite na vpogled. Prosimo, da izdelku priložite pisno obvestilo, da gre za stvarno napako na izdelku.

Izdelek pošljite na naslov: PRIVATE D.O.O., Tržaška cesta 297, 1000 Ljubljana.

Odkupninskih pošiljk ne sprejemamo! V primeru ko ugotovimo, da prijavljena napaka ni sporna vaši zahtevi ugodimo v roku osmih dni. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni obvestimo, da je napaka sporna in vam izdelek po

zaključku postopka vrnemo v takem stanju kot smo ga prejeli ali pa ga po dogovoru z vami posredujemo na pooblaščeni servis

11. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je 1 delovni dan. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške.

12. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbi PayPal. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Trgovca.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

13. Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

14. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti.

15. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju Trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Trgovca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na Trgovca.

16. Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.).

Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s GLS Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

17. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 051 704 555. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info(a)spyshop.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

18. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani spyshop.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Miha Peček, v Ljubljani, dne 6.11.2017

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

19. Pravilnik o zasebnosti

Kakšne podatke zbiramo?

Private d.o.o. zbira sledeče osebne podatke za potrebe poslovanja: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko, geslo v šifrirani obliki ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si.  Private d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik. Za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Posameznemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Private d.o.o. lahko na uporabnikov računalnik shrani tudi druge piškotke, kot so identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) in piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletne strani). Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca 3 leti, potem postanejo neaktivni.


Način in namen obdelave osebnih podatkov 

Z uporabo spletnega mesta spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si se uporabnik strinja z vsakokratno veljavnimi pravili in splošnimi pogoji, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev in pravil ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov. 

Private d.o.o. kot upravljavec podatkov lahko te v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Podatkov o uporabnikih Private d.o.o. v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. 

Prijava na e-novice:


Uporabniki se bodo v prihodnosti morda lahko prijavili na e-novice, s katerimi jih bo Private d.o.o. do preklica obveščal o novostih v ponudbi na spletu in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah. S prijavo na e-novice bo uporabnik vpisan v seznam prejemnikov e-novic, ki bo tudi istočasno lahko tudi baza prejemnikov ugodnosti, ki jih bo spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si nudil svojim uporabnikom (npr. popusti za zvestobo, mesečna nagradna igra …). Za prijavo na e-novice  Private d.o.o. bo zbiral sledeče podatke: e-naslov, IP, v primeru, da se uporabnik prijavi kot registrirani član, pa tudi ime in priimek, naslov, telefon in rojstni datum. 
Uporabnik bo do preklica prijavljen na e-novice spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si (t. i. opt-in). Kadarkoli bo lahko pisno ali s klikom na gumb Odjava v e-novicah zahteval, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno prenehal uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Zahtevi bo ugodeno v 15 dneh od dneva prejema zahteve, kot predpisuje zakon. Uporabnik bo lahko zahteval tudi prenos podatkov ali seznanitev z njimi. Upravljavec Private d.o.o. se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov. Opomba: E-novic Private d.o.o. do nadaljnega ne pošilja.

Sodelovanje v nagradnih igrah:

Obdelavo podatkov, zbranih s sodelovanjem v nagradnih igrah, urejajo pravilniki o nagradnih igrah. 

Registracija uporabnika:


V spletni trgovini spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si se lahko posameznik prijavi kot registrirani uporabnik. Vsebine spletne trgovine so dostopne tudi anonimnim neregistriranim uporabnikom (gostom). Registrirani uporabniki v postopku registracije posredujejo zahtevane podatke. Vsak registriran uporabnik dobi svoje uporabniško ime in geslo, ki je tajno. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo s svojim uporabniškim imenom in z geslom upravljal izključno sam oz. od njega pooblaščena oseba. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše na straneh spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si. Končni kupec v spletni trgovini spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si je izključno tisti registrirani uporabnik oz. neregistrirani uporabnik (gost), ki kupuje blago za osebne namene ali nepridobitno dejavnost.


V primeru, da se uporabnik registrira, bo podjetje Private d.o.o. vpisane podatke do preklica uporabljalo za obdelavo uporabnikovega naročila, pripravo še bolj relevantnih ponudb in za marketinške analize, ki bodo pomagale izboljšati prodajni proces. Podatki bodo lahko uporabljeni tudi za ponovno trženje. Uporabniku registracija olajša spremljanje preteklih nakupov in skrajša nakupni postopek. Podjetje Private d.o.o. podatke hrani do preklica ali odjave skladno s slovensko zakonodajo. Uporabnik se lahko kadarkoli pisno odjavi z mailom, poslanim na  info(a)spyshop.si, ali s klikom na gumb Izbris računa. V primeru, da uporabnik želi izbrisati uporabniški račun, mora e-sporočilo vsebovati naslednje podatke: naslov sporočila naj bo Ukinitev uporabniškega računa; v vsebini naročila mora biti navedeno ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je uporabnik prijavljen kor registrirani član. 

Nakupovanje kot gost:


V primeru, da uporabnik naročilo izvede kot gost, bo podjetje Private d.o.o.vpisane podatke uporabilo za obdelavo oddanega naročila. Private d.o.o. kot davčni zavezanec mora v skladu s 86. členom ZDDV zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo – s tem pa se hranijo tudi podatki, ki so na računu. Uporabnik lahko specifična vprašanja na podjetje Private d.o.o.  posreduje tudi preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, in s tem upravljavcu zaupa navedene podatke. Ti bodo uporabljeni za rešitev uporabnikovega vprašanja. E-naslovi, navedeni na spletni strani, niso osebni, pač pa poslovni e-naslovi. Torej niso vezani na eno fizično osebo, pač pa podatke, posredovane na ta način, lahko obdelujejo različne osebe – z namenom hitre in učinkovite rešitve uporabnikovega vprašanja. S pošiljanjem e-sporočila preko spletnega obrazca ali na naslove, navedene na tem spletnem mestu, se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si. 


Pravice uporabnika 

Uporabnik lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za njihovo omejitev, izbris, popravek ali prenos podatkov. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov na spletnem mestu spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si pa lahko naslovi tudi na elektronski naslov info(a)spyshop.si

Kako zagotavljamo varnost podatkov 

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na straneh spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo Private d.o.o. varovalo ter preprečevalo njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani Private d.o.o. pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. 

Private d.o.o. za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili. Podatki o plačilni kartici, ki jih uporabnik vnese v primeru takšnega načina plačila, se v kodirani obliki prenesejo iz uporabnikovega računalnika neposredno v avtorizacijski strežnik Braintree.

 

Posredovanje podatkov pooblaščenim partnerjem

 

Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Private d.o.o. jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki so lahko posredovani: 

- družbam za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega mesta in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, e-mail marketing …); 
- marketinškim agencijam za namen ponovnega trženja (v kriptirani obliki) 
- podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (Paypal, Braintree, dostavne službe ipd.) 
- vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila; 
- pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče ipd.). 

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko zakonodajo. 

Privolitev 

Z uporabo spletnega mesta spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov. 

Povezava z družbenimi omrežji 

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja (Facebook, Instagram), ki se nahaja na spletni strani spyshop.si spy-shop.si spy-shop.com spyshop.eu spyshop.com.hr dron.si prenosniki.si , lahko uporabnik preprosto dostopa do profilov podjetja Private d.o.o.na družbenih omrežjih in objav drugih profilov na družbenih omrežjih z vsebino, vezano na Private d.o.o. Klik na te gumbe-ikone družbenemu omrežju omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost. 


Upravljavec osebnih podatkov je: Private d.o.o., Tržaška 297, 1000 Ljubljana. Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info(a)spyshop.si

Splošni pogoji poslovanja - prenos (pdf)

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS)

 

Pri izdelavi Pravilnika o zasebnosti smo upoštevali SKLADNOST Z GDPR po sistemu:

Trgovec, ki za spletno prodajo uporablja Shopamine in nastopa kot upravljavec osebnih podatkov svojih končnih kupcev, je za zagotavljanje skladnosti z nacionalno zakonodajo, tj. (še) veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), dolžan sprejeti in zagotoviti sledeče:

I. Politika zasebnosti

V Politiki zasebnosti trgovec kot upravljavec osebnih podatkov, posameznikom (tj. končnim kupcem), od katerih pridobiva njihove osebne podatke, zagotovi naslednje informacije:

 • Identiteto in kontaktne podatke trgovca kot upravljavca osebnih podatkov in njegovega predstavnika (kadar obstaja predstavnik);
 • Kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (kadar obstaja);
 • Namene, za katere se obdelujejo osebni podatki (npr. izvedba naročila, obveščanje o novostih, ipd);
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov (npr. pogodba - potrditev naročila, zakon, zakoniti interesi upravljavca (npr. neposredno trženje), privolitev posameznika);
 • Seznam uporabnikov oz. kategorije uporabnikov osebnih podatkov,katerim so osebni podatki razkriti oz. se jim posredujejo (npr. navedba pogodbenih obdelovalcev, kot je Shopamine (sem spadajo tudi vsi uporabniki, katerim podatke posredujete preko vtičnikov, integracij ali drobcev kode na vaši spletni strani), uporaba piškotkov, spletni brskalniki, ipd.).

Dodati v vašo Politiko zasebnosti

Naši podatki, ki jih morate na tem mestu dodati v vašo Politiko zasebnosti:

Seznam uporabnikov osebnih podatkov

 • Shopamine, Appoteka d.o.o. (storitev / aplikacija);
 • RvO d.o.o. (ponudnik infrastrukture);
 • XENYA d.o.o. (ponudnik infrastrukture);
 • Amazon (ponudnik infrastrukture).

Piškotki

 • Spletna trgovina uporablja piškotke, ki zagotavljajo pravilno delovanje funkcionalnosti spletne trgovine;

Vaš seznam uporabnikov osebnih podatkov (izpolnite sami)

 • Naštejte še podjetja, s katerimi delite podatke (npr. integracije) oziroma tista, ki nameščajo piškotke na brskalnike vaših kupcev (npr. klepetalnica na vaši strani, Google Analytics ...).
 • Ali kot upravljavec nameravate prenesti osebne podatke v tretjo državo ali mednarodno organizacijo (v primeru, da se podatki izvozijo v državo, ki ni članica EU);
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov;

Dodati v vašo Politiko zasebnosti

Naši podatki, ki jih morate na tem mestu dodati v vašo Politiko zasebnosti:

Osebni podatki se hranijo pri vseh povezanih pod-obdelovalcih, dokler je naša spletna stran/trgovina objavljena in aktivna, razen v primeru, ko kupec zahteva izbris podatkov. Izbris podatkov lahko kupec sam sproži preko povezave 'Moji podatki' v nogi te spletne strani. Izbris bo anonimiziral vse osebne podatke uporabnika na naročilih uporabnika in jih nadomestil z generičnim tekstom. Anonimizirano naročilo bo ostalo shranjeno v našem sistemu.

V primeru, ko ta spletna stran preneha z delovanjem, se vsi podatki pri pod-obdelovalcih izbrišejo v roku 3h mesecev.

 • Pouk o pravicah, ki pripadajo posamezniku v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov: pravica do dostopa do osebnih podatkov, pravica do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, pravica do omejitve obdelave, pravica do ugovora obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do preklica privolitve k obdelavi osebnih podatkov (kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve), pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • Ali obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev (profiliranje) in razlogi zanj, pomen in predvidene posledice takšne obdelave za posameznika;
 • Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe ter ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se takšni podatki ne zagotovijo.

Poleg navedenih informacij je potrebno v Politiki zasebnosti posameznike opozoriti tudi na morebitna tveganja, pravila in zaščitne ukrepe v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov.

Tehnična sredstva Shopamine platforme

Pri Shopamine vam bomo zagotovili, da bo posameznik lahko svoje pravice glede obdelave osebnih podatkov uveljavljal s kliki na strani spletne trgovine. Vašim uporabnikom bomo omogočili vpogled, spremembo privolitev in brisanje podatkov.

II. Privolitev posameznika k obdelavi osebnih podatkov in izrecna privolitev

V kolikor kot trgovec osebnih podatkov ne obdelujete na podlagi zakona, pogodbe (naročila izdelka) ali zakonitega interesa, morate za obdelavo pridobiti veljavno privolitev posameznika. Skladno z GDPR mora biti privolitev posameznika prostovoljna, specifična, informirana in nedvoumna. Vnaprej označena okenca za privolitev ali pa privolitev, skrita v splošnih pogojih, ne izkazujejo prostovoljne privolitve. Vsak namen obdelave potrebuje ločeno privolitev, pri čemer ima posameznik pravico, da privolitev kadarkoli prekliče. Način preklica oziroma umika privolitve mora biti enostaven in podoben načinu, na katerega je bila podana privolitev.

Izrecno privolitev posameznika pa je potrebno pridobiti, ko odločanje temelji izključno na avtomatizirani obdelavi (vključno s profiliranjem), ko obdelujete posebne vrste podatkov (npr. rasno ali etično poreklo, politično mnenje, biometrični podatki, genetski podatki,..) in pri prenosu osebnih podatkov v tretje države, pri čemer niso sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi.

Tehnična sredstva Shopamine platforme

Pri Shopamine vam bomo zagotovili možnost »check-in privolitve«, pri čemer bo posamezniku omogočeno, da bo svojo privolitev podal za vsak posamični namen obdelave osebnih podatkov (npr. za namen neposrednega trženja, za namen obveščanja o storitvah, ipd).

Obvezna seznanitev

Za skladnost z uredbo GDPR morajo trgovci zahtevati potrditev kupca, da je seznanjen s Politiko zasebnosti trgovca. V primeru, ko ima končni kupec registriran svoj račun v spletni trgovini, se privolitev pobere samo ob prvem nakupu in shrani v Moj račun kupca. V primeru, ko vaš kupec nakupuje kot gost, bo moral ob vsakem nakupu potrditi, da je seznanjen s politiko zasebnosti Trgovca.

III. Shopamine kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov

Shopamine v razmerju do vas kot trgovca nastopa kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, ki jih zbirate od vaših končnih kupcev. Ker GDPR prinaša novosti glede vsebine pogodbe, bomo pripravili novo pogodbo o obdelavi osebnih podatkov (DPA). Poleg tega bomo prenovili Splošne pogoje poslovanja za uporabo Shopamine.

IV. Interni dokumenti

Iz previdnosti vas želimo še opozoriti, da morate kot upravljavec osebnih podatkov poskrbeti tudi za vašo notranjo skladnost z uredbo GDPR. To pomeni, da morate (kjer je to potrebno) voditi ustrezne evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov in sprejeti potrebne varnostne in organizacijske ukrepe (običajno preko internih pravilnikov o zavarovanju osebnih podatkov) ter poskrbeti, da imate s pogodbenimi obdelovalci ustrezno sklenjene pogodbe o pogodbeni obdelavi. Prav tako vam svetujemo, da preverite, ali je potrebno, da opravite oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov ter ali potrebujete pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. 

Dodatne informacije lahko pridobite na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/.

Tehnična sredstva Shopamine platforme

Pri Shopamine vam bomo v ta namen zagotovili možnost upravljanja s pravicami za dostop do različnih delov administratorskega vmesnika. Na tak način boste lahko jasno določili osebe, ki imajo dostope in možnost vpogleda v osebne podatke.  

 

 

private d.o.o. na spletnih mestih www.spyshop.si  www.spy-shop.com uporablja tudi naslednje vrste piškotkov za namene in čas trajanja, kot to izhaja iz spodnje tabele:

Ime piškotka Trajanje  
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Trajanje seje Google Analytics
_utmv Statistika ogledov spletne strani Trajanje seje Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
       
act Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
c_user Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
csm Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
datr Delovanje Facebook vtičnika 2 leti Facebook
fr Delovanje Facebook vtičnika 1 mesec Facebook
lu Delovanje Facebook vtičnika 2 leti Facebook
p Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
presence Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
s Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
sub Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
xs Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
reg_fb_gate Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
reg_fb_ref Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
Ime piškotka Trajanje Študentska organizacija Slovenije
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Trajanje seje Google Analytics
_utmv Statistika ogledov spletne strani Trajanje seje Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
Ime piškotka Trajanje Študentska organizacija Slovenije
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Trajanje seje Google Analytics
_utmv Statistika ogledov spletne strani Trajanje seje Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
Vrsta Skupina Ime Namen Trajanje Posredovanje tretjim Privolitev uporabnika

Facebook Pixel

4 js_ver Zagotavlja delovanje spletnih portalov Moj Petrol in ePoslovanje. do 7 dni Ne Da

Facebook Pixel

4

m_pixel_ratio

Ta piškotek beleži izvedbo seje.

Sejni Ne

Da

Facebook Pixel

4 c_user

Ta piškotek se uporablja v povezavi s piškotkom xs za overjanje vaše identitete Facebooku.

do 90 dni

Ne

Da

Facebook Pixel

4 act

Ta piškotek se uporablja za analize in raziskave.

Sejni Ne

Da

Facebook Pixel

4 datr

Ta piškotek določa brskalnike za namene varnosti in celovitosti spletnega mesta, vključno z obnovitvijo računa in identifikacijo potencialno ogroženih računov.

do 2 leti

Ne

Da

Facebook Pixel

4 dpr

Ta piškotek omogoča dostavo optimalne izkušnje za uporabniški zaslon.

do 7 dni

Ne

Da

Facebook Pixel

4 fr

Ta piškotek je osnovni oglaševalski piškotek podjetja Facebook, ki se uporablja za dostavo, merjenje in izboljšanje ustreznosti oglasov.

do 90 dni

Ne

Da

Facebook Pixel

4 _fbp

Uporablja ga Facebook za dostavo niza oglasnih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev.

do 90 dni

Ne

Da

Facebook Pixel

4 pl

Ta piškotek se uporablja za beleženje, da je naprava ali brskalnik prijavljen prek platforme Facebook.

do 90 dni

Ne

Da

Facebook Pixel

4 presence

Ta piškotek se uporablja za funkcije in storitve spletnega mesta.

Sejni Ne

Da

Facebook Pixel

4 sb

Ta piškotek označuje brskalnik za namene preverjanja pristnosti.

do 2 leti

Ne

Da

Facebook Pixel

4 wd

Ta piškotek omogoča dostavo optimalne izkušnje za uporabniški zaslon.

do 7 dni

Ne

Da

Facebook Pixel

4

x-referer

Ta piškotek se uporablja za analize in raziskave.

Sejni Ne

Da

Facebook Pixel

4 xs

Ta piškotek se uporablja v povezavi s piškotkom c_user za overjanje vaše identitete Facebooku.

do 90 dni

Ne

Da

__insp_slim Delovanje klepeta na strani 2 meseca Livechat inc.
__lc_vv Delovanje klepeta na strani Trajanje seje Livechat inc.
_ga Delovanje klepeta na strani 2 leti Livechat inc.
__lc_cst Delovanje klepeta na strani 2 leti Livechat inc.
__insp_targlpt Delovanje klepeta na strani 2 meseca Livechat inc.
__insp_targlpu Delovanje klepeta na strani 2 meseca Livechat inc.
__insp_nv Delovanje klepeta na strani 2 meseca Livechat inc.
__insp_norec_sess Delovanje klepeta na strani 2 meseca Livechat inc.
__livechat_chat Delovanje klepeta na strani 3 leta Livechat inc.
__lc_cid Delovanje klepeta na strani 2 leti Livechat inc.
__insp_wid Delovanje klepeta na strani 2 meseca Livechat inc.
__livechat Delovanje klepeta na strani 3 leta Livechat inc.
__livechat_lastvisit Delovanje klepeta na strani 3 leta Livechat inc.

Dodatek št. 1 k Splošnim pogojem uporabe spletne storitve Shopamine

1. člen

V skladu s 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 109/2012 – ZEKom-1) poteka dodeljevanje in shranjevanje piškotkov iz 23. člena Splošnih pogojev uporabe spletne storitve Shopamine (v nadaljevanju kot SP) na podlagi privolitve Uporabnika oz. Nakupovalca, ki je dana z začetkom vsakokratne uporabe Shopamine. Piškotke zunanje storitve Google Analytics lahko Uporabnik oz. Nakupovalec ne dovoli.

2. člen

(1) Shopamine omogoča Uporabniku ustrezne rešitve za obveščanje obiskovalcev spletne trgovine v sistemu Shopamine glede dodeljevanja, shranjevanja, dovoljevanja in nastavljanja piškotkov iz 23. člena SP, vendar samo v okviru obstoječe funkcionalnosti Shopamine.

(2) V primerih, ko Uporabnik svoji spletni trgovini v sistemu Shopamine sam doda lastni “javascript” in/ali “widget” in/ali njuno kontrolo prek “plugina”, funkcionalnost iz prejšnjega odstavka za te dodatke ni omogočena in je Uporabnik v tem delu sam odgovoren za obveščanje glede piškotkov iz 23. člena SP.

3. člen

Ta Dodatek št. 1 k SP je v Ljubljani, dne 01.06.2013 sprejel direktor APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, Ljubljana, in začne veljati ter se uporabljati z dnem 15.06.2013. Zainteresiranim osebam je na voljo v elektronski obliki na spletni strani http://www.shopamine.si/pogoji-poslovanja.

Na spletni strani Spy Shop poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Spy Shop
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.