• Navodila za uporabo gps sledilca, sledilnika, sledilne naprave

Pred vami so navodila za pravilno uporabo GPS sledilnika in opis funkcionalnosti.

 

Delovanje sledilnika temelji na obstoječem GSM/GPRS omrežju in sistemu GPS za določanje geo lokacije. Za brezhibno delovanje sledilnika morajo biti na voljo vsa tri omrežja.

 

Sledilnik sporoča podatke preko SMS ali GPRS.

 

Lastnosti sledilca

 

Naziv

GPS sledilec na baterijo

Omrežje

GSM/GPRS

Pasovne širine

850/900/1800/1900Mhz

GPS modul

SIRF3 modul

GSM/GPRS modul

Simcom300/Simcom340

GPS občutljivost

-159dBm

GPS natančnost

5 metrov

Čas do prve pozicije

hladni start 45s, topli start 35s, delovanje 1s

Polnilec za avto

12-24V vhod, 5V izhod

Polnilec za elektriko

110-220V vhod, 5V izhod

Baterija

Polnilna, zamenljiva 3.7V 1000mAh Li-ion

Čas pripravljenosti

80 ur

Delovanje pri temperaturi

-20 do +55 stopinj CSestava sledilca

 

gps sledilec na baterijo_1.jpg

 

Namestitev SIM kartice

 

Pred namestitvijo preverite nastavitve SIM kartica - potrebno je nastaviti:

 • vklopljen prikaz telefonske številke

 • izklopljeno preverjanje PIN kode

 • vklopljen prenos podatkov

 

Postopek:

 • odprite zadnji pokrov sledilnika in odstranite baterijo

 • potisnite pokrovček naprej, in ga nato dvignite

 

gps sledilec na baterijo_5.jpg • vstavite SIM kartico in zaprite pokrovček

 

gps sledilec na baterijo_6.jpg

 

Baterija in polnilec

 

Pred prvo uporabo sledilnika je potrebno polniti baterijo od 8 do 12 ur. Uporabljate samo baterije in polnilec proizvajalca. V paketu sta dve Li-ion bateriji. Polna baterija omogoča uporabo sledilnika v načinu pripravljenosti 80 ur. Po prvi uporabi se baterijo polni od 3 do 5 ur.

 

Pozor:

 • Li-ion baterija vsebuje nevarne kemijske elemente in lahko eksplodira. Izogibajte se udarcev ali poškodb površine baterije in bližine ognja

 • Baterijo polnite zahtevani čas, da bo imela dolgo življenjsko dobo

 

Prva uporaba sledilnika

 

 • vstavite SIM kartico in baterijo v sledilnik

 • vključite sledilec s pritiskom na gumb ON/OFF

 • za prvo uporabo je potrebno izvesti startni postopek - inicializacijo

 • po 10 do 40 sekundah, bo pričel sledilnik delovati in iskati GSM signal in GPS signal (indikator bo utripal vsake 3 sekunde, ko bo imel signal - to pomeni, da je sledilec pripravljen za uporabo in dodatne nastavitveStartni postopek - inicializacija

 

SMS za inicializacijo:

ukaz

SMS besedilo

begin+geslo

begin123456

 

Sledilnik vrne sporocilo "begin ok" (tovarniško geslo sledilnika je 123456).

 

ukaz

SMS besedilo (primer novo geslo 112233

password+staro geslo+presledek+novo geslo

password123456 112233

 

Sledilnik vrne sporocilo "password OK".

 

Pomembno pri ukazih: "+" pomeni zapis brez presledka, "presledek" pomeni presledek med dvema zapisoma

 

Če spremenite geslo, poskrbite, da ga ne boste pozabili. V primeru, da geslo pozabite, dostop do sledilnika ne bo mogoč. Geslo mora biti sestavljeno iz 6 številk, sicer ga sledilnik ne bo sprejel. Za vse nadaljnje ukaze morate uporabljati novo geslo.

 

Avtorizacija telefonskih številk

 

Sledilnik podpira 5 telefonskih številk, ki jih je mogoce avtorizirati.

 

V primeru, da sledilnik pokličite 10 krat zaporedoma, bo sledilnik klicočo številko avtomatično sprejel kot avtorizirano številko. Sledilnik v takem primeru vrne sporočilo "add master ok".

 

SMS sporočilo za dodajanje avtorizacijske telefonske številke:

ukaz

SMS besedilo (primer za 041xxxxxx)

admin+geslo+presledek+telefonska številka   

admin123456 041xxxxxx

Sledilnik vrne sporočilo "admin ok".

 

Vse ostale avtorizacijske telefonske številke se lahko nastavi le iz prve avtorizirane številke.

 

V primeru gostovanja v tujih omrežjih (roaming) morate telefonsko številko zapisati v mednarodni obliki (npr: 0038641xxxxxx).

 

Izbris avtorizirane številke iz sledilnika:

ukaz

SMS besedilo (primer za 041xxxxxx)

noadmin+geslo+presledek+telefonska številka

noadmin123456 041xxxxxx

 

Priklic trenutne lokacije sledilnika

 

 • v primeru, da na sledilniku ni avtorizirane nobene GSM številke, potem bo sledilnik vsaki GSM številki, ki ga pokliče vrnil geo info podatek. V primeru, da je na sledilniku avtorizirana GSM številka, številkam, ki niso avtorizirane, sledilnik ne bo vračal SMS sporočil.

 • če poklice sledilnik avtorizirana GSM številka, bo sledilnik odložil klic in poslal SMS sporočilo npr. v obliki: lat: xx.xxxxxx long: xxx.xxxxxx speed: 000.00 T:xx/xx/xx xx:xx in nato še povezavo na Google maps.

 

Avtomatično javljanje geo lokacije sledilnika

 

 1. Sledenje glede na časovni interval z omejitvijo števila posredovanja lokacij

 

Nastavitev, da bo npr. sledilnik poslal geo lokacijo 5-krat v 30 sekundnih intervalih

ukaz

SMS besedilo

fixxxxsxxxn+password

fix030s005n123456

 

Po enaki logiki lahko nastopa pri času tudi črka m (minute) ali črka h (ura). Vrednost parametra je vedno tri številčna (030, 005, itd.) in ne sme presegati števila 255.

 

 1. Sledenje glede na časovni interval

 

Nastavitev, da bo npr. sledilnik pošiljal geo lokacijo v 30 sekundnih intervalih

ukaz

SMS besedilo

fixXXXs***n+geslo

t040m***n123456

 

Najnižji časovni interval je 20 sekund.


Za preklic avtomatičnega javljanja geo pozicije pošljemo ukaz:

ukaz

SMS besedilo

nofix+geslo

nofix123456

 

Javljanje naslova, kjer se nahaja sledilnik

 

Za aktivacijo te lastnosti, je potrebno predhodno nastaviti APN domačega GSM omrežja SIM kartice.

 

Za javljanja naslova pošljemo ukaz:

ukaz

SMS besedilo

address+password

address123456

 

Sledilnik vrne sporočilo z navedbo točnega naslova, na katerem se nahaja sledilnik.

 

Nacini delovanja: sledenje in nadzorovalni nacin

 

Poznamo dva načina delovanja sledilnika: delovanje v nadzorovalnem načinu (monitor) ali v sledilnem načinu (tracker). Sledilnik deluje privzeto v sledilnem načinu (tracker).

 

Vklop delovanja v nadzorovalnem načinu:

ukaz

SMS besedilo

monitor+geslo

monitor123456

Sledilnik vrne sporočilo "monitor ok!".

 

Po prestavitvi lahko poklicete sledilnik, ki bo odprl zvezo. Preko integriranega mikrofona lahko poslušate zvoke v okolici sledilnika.

 

Vklop delovanja v sledilnem načinu:

ukaz

SMS besedilo

tracker+geslo   

tracker123456

Sledilnik vrne sporočilo "track ok!".

 

Nastavitev števila prikazanih opozorilnih sporočil

 

Za nastavitev števila prikazanih opozorilnih sporočil pošljemo ukaz

ukaz

SMS besedilo

xtime+geslo+xxx

xtime123456005

Ob aktivaciji alarma, se bo opozorilno sporočilo prikazalo 5-krat.

 

Opozorila

 

 1. Nizko stanje baterije - avtomatsko aktivirano

 

Nastavitev, da bo sledilnik poslal opozorilo 2-krat v 15-tih minutah, če bo stanje baterije okoli 3,55V:

ukaz

SMS besedilo

lowbattery+geslo+presledek+on

lowbattery123456 on

 

Za izklop se pošlje ukaz: lowbattery+password+space+off

 

 1. Izguba GPS lokacije - avtomatsko deaktivirano

 

Nastavitev, da bo sledilnik avtoriziranim številkam ob izgubi GPS lokacije poslal opozorilo:

ukaz

SMS besedilo

gpssignal+geslo+presledek+on

gpssignal123456 on

Sledilnik vrne sporočilo "nogps+last valid latitude/longitude before lost signal".

 

Za izklop se pošlje ukaz: gpssignal+password+space+off

 

 1. SOS gumb

 

Ob pritisku gumba SOS za 3 sekunde, bo sledilnik avtoriziranim številkam vsake 3 minute poslal sporočilo "help me!+latitude/longitude".

 

Za izklop posredovanja sporočil se sledilniku vrne SMS "help me!".

 1. Nastavitev geo ograje

 

S to funkcijo omejimo/nadzorujemo območje v katerem se nahaja sledilnik. Ko bo sledilnik zapustil definirano območje, bo poslal sporočilo. Za definiranje območja potrebujemo dva para koordinat s katerima omejimo podrolje.

 

Slikovni primer definiranega območja:

gps sledilec na baterijo_7.jpg

 

Za nastavitev definiranega območja mora sledilnik mirovati na mestu od 3 do 10 minut - nato

pošljemo ukaz:

ukaz

SMS besedilo (primer)

stockade+geslo+presledek+koord.zgornji levi kot;koord.spodnji desni kot

stockade123456 46.095,14.4206;45.997,14.601

 

Ko bo sledilnik zapustil definirano podrocje, bo vsake 3 minute poslal sporočilo: "stockade!+geo info"

 

Točki sta definirani po koordinatnem sistemu WGS 84. Prva točka je zgornji levi kot. Točka je definirana z zemljepisno širino (latitude) in dolžino (longitude). Druga točka pa definira spodnji desni kot.


Za preklic funkcije pošljemo ukaz:

ukaz

SMS besedilo

nostockade+geslo

nostockade123456

 

Funkcija bo brez učinka, če se gibljemo zunaj področja.

 

 1. Informacija o premiku

 

Ko sledilnik miruje od 3 do 10 minut, lahko vklopimo funkcijo premik. Ko se bo sledilnik pričel premikati, bo poslal eno sporočilo o premiku. Nastavitev, da sledilnik pošlje sporočilo, če se sledilnik premakne za 200 metrov - to je tudi prednastavljena oddaljenost (nastaviti je možno največ 4-mestno številko v metrih):

ukaz

SMS besedilo

move+geslo+presledek+0200

Move123456 0200

Sledilnik vrne sporočilo "move OK". V primeru premika bo sledilnik avtoriziranim številkam poslal sporočilo: "Move+latitude & longitude"

 

Za preklic funkcije premika pošljemo naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

nomove+geslo

nomove123456

 

 1. Prekoračitev hitrosti

 

Še želite prejeti sporočilo, ko bo prekoračena določena mejna hitrost lahko pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo (za mejno hitrost 80 km/h)

speed+geslo+presledek+hitrost

speed123456 80

Sledilnik vrne sporočilo: "speed ok!"

 

Ko bo sledilnik prekoračil hitrost bo enkrat v roku 3 minut poslal sporočilo "speed+080!+Geo-info" na SMS. Priporoča se, da se za mejno hitrost vnašajo vrednosti večje od 30 km/h.


Za preklic funkcije pošljemo ukaz:

ukaz

SMS besedilo

nospeed+geslo

nospeed123456

 

 1. Vgrajen senzor pospeškov

 

Sledilnik ima vgrajen 3-osni senzor pospeškov in lahko zazna, če se vozilo premakne, nagne ali strese.

 

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

shock+geslo

shock123456

Sledilnik vrne sporočilo: "shock is activated!"

 

V primeru aktivacije bo sledilnik avtoriziranim številkam poslal sporočilo: "sensor alarm+latitude/longitude"

 

Za preklic funkcije pošljemo ukaz:

ukaz

SMS besedilo

noshock+geslo

noshock123456

 

Nastavitev občutljivosti (avtomatsko je nastavljena 1. stopnja):

 • 1. stopnja: manjša vibracija - ukaz: sensitivity123456 1

 • 2. stopnja: srednja vibracija - ukaz: sensitivity123456 2

 • 3. stopnja: večja vibracija - ukaz: sensitivity123456 3

 

Določitev različnih načinov spanja sledilnika

 

Sledilniku je mogoče nastaviti 4 načine spanja:

 

1. spanje glede na čas (privzeta vrednost)

 

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

sleep+geslo+presledek+time

sleep123456 time

Sledilnik vrne sporočilo: "sleep time ok"

Sledilnik bo po 5 minutah prešel v stanje spanja z ugasnjenim GPS modulom in ugasnjenim indikatorjem delovanja. Sledilnik se bo ponovno aktiviral, če ga pokličemo ali pošljemo SMS sporočilo.

 

2. spanje glede na udarec/vibracijo

 

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

sleep+geslo+presledek+shock

sleep123456 shock

Sledilnik vrne sporočilo:"sleep schock ok"


Sledilnik preide v stanje spanja z ugasnjenim GPS modulom in ugasnjenim indikatorjem delovanja. Sledilnik se bo ponovno aktiviral ob vibraciji ali katerikoli nastavitvi sledilnika.

3. trdno spanje glede na udarec/vibracijo

 

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

sleep+geslo+presledek+deepshock

sleep123456 deepshock

Sledilnik vrne sporočilo:"sleep deepschock ok"


Sledilnik preide v stanje spanja z ugasnjenim GPS in GSM modulom in ugasnjenim indikatorjem delovanja. Sledilnik se bo ponovno aktiviral le ob vibraciji.

 

4. zbuditev naprave po urniku

 

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

schedule+geslo+presledek+1h (možna nastavitev minut: m, ur: h in dni: d)

schedule123456 1h

 

Sledilnik se bo ob nastavitvi 1h, zbudil vsako uro in poslal informacijo o lokaciji. Najdaljši interval za nastavitev urnika je 30 dni. Sledilnik preide v stanje izredno nizke porabe - spanja z ugasnjenim GPS in GSM modulom in ugasnjenim indikatorjem delovanja. Sledilnik se prav tako ne aktivira ob klicu ali posredovanju SMS sporočila. Nastavljena opozorila lahko sledilnik zbudijo, vendar se potem ponovno vrne v stanje spanja skladno z nastavljenim urnikom.

Deaktivacija je možna le, ko je sledilnik zbujen: noschedule+geslo oz. noschedule123456

4. brez spanja

 

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

sleep+geslo+presledek+off

sleep123456 off

Sledilnik vrne sporočilo:"sleep off ok"


Sledilnik bo vedno zbujen, prav tako bodo delovali GSM, GPS in indikator delovanja.

Preverjanje stanja sledilnika

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

check+geslo

check123456

 

Sledilnik vrne odgovor za: stanje baterije, GPS signal, GSM signal, GPRS status, APN, UP, IP, itd.

Primer:
Battery: 100%
GPRS: ON/OFF
GPS: OK/NO GPS
GSM signal: npr. 1-32
APN: npr. cmnet
IP: xxx.xxx.xxx.xxx
PORT: xxxx

Preverjanje IMEI sledilnika

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

imei+geslo

imei123456

Sledilnik vrne sporočilo s 15-mestno številko IMEI.

 

Resetiranje sledilnika

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

reset+geslo

reset123456

Sledilnik vrne sporočilo:"reset ok"


GPRS konfiguracija


APN, IP in vrata je potrebno nastaviti preko SMS sporočila pred pričetkom sledenja z GPRS.

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

APN+geslo+presledek+lokalni APN

APN123456 CMNET (primer za CMNET)

Sledilnik vrne sporočilo:"APN ok"


Nastavitev stanja manjši GPRS promet


V kolikor bo sledilnik parkiran 5 minut, bo preklopil v stanje manjšega GPRS prometa, nato se bo izključil GPRS. Sledilnik se bo ponovno aktiviral ob sprožitvi opozorila ali premiku vozila.

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

less+presledek+gprs+geslo+presledek+on

less gprs123456 on

Sledilnik vrne sporočilo:"less gprs ok"


Za deaktivacijo pošljemo ukaz: less+presledek+gprs+geslo+presledek+off in odgovor: less gprs off.


Nastavitev številke centra za obveščanje

Za nastavitev pošljete sledilniku naslednji ukaz:

ukaz

SMS besedilo

centernum+geslo+presledek+telefonska številka

centernum123456 041xxxxxx (npr. za 041)

Sledilnik vrne sporočilo:"less gprs ok"

 

Za deaktivacijo pošljemo ukaz: nocenternum+geslo oz. nocenternum123456 in odgovor: nocenternum ok


Za pregledovanje dejanskih opravljenih poti in zgodovine sledilnika se je potrebno registrirati na www.gpstrackerxy.com. Pregledovanje je možno preko spletne platforme ali preko mobilne aplikacije.

Napaka in rešitve

 

težava

rešitev

zagon je neuspešen

preverite baterijo, če je v celoti napolnjena. Preverite če je pravilno vstavljena v sledilnik

dvig klica neuspešen

pokliičite sledilnik z avtorizirano številko. Če je potrebno izvedite inicializacijo (startni postopek) in ponovno nastavite avtorizirane GSM številke

nadzor zvoka neuspešen

preverite ali je avtorizirana GSM številka in ali je sledilnik v pokrivnem področju GSM signala

Navodila za uporabo

 

GPS sledilec Exclusive
Screenshot_2.png

spyshop logo.jpg

www.spyshop.eu

 

Pred vami so navodila za pravilno uporabo GPS sledilnika in opis funkcionalnosti.

 

Delovanje sledilnika temelji na obstoječem GSM/GPRS omrežju in sistemu GPS za določanje geo lokacije. Za brezhibno delovanje sledilnika morajo biti na voljo vsa tri omrežja.

 

Sledilnik sporoča podatke preko SMS ali GPRS.

 

Lastnosti sledilca

Screenshot_0.png

 

Kako deluje sledilec

 

Če je sledilec v celoti napolnjen, lahko zdrži do 35 dni v stanju pripravljenosti, odvisno seveda od vrste uporabljanih funkcionalnosti.

 

Naprava vsebuje senzor gibanja, ki ga lahko nastavite, da vam naprava ob premiku pošlje sporočilo na izbrane telefonske številke.

 

Sledilec lahko kadarkoli izsledite, bodisi preko SMS ali brezplačne platforme GPRS.

 

Naprava lahko nastavite tudi tako, da pošlje podatke o svoji lokaciji po vnaprej določenih časovnih razmikih v intervalu od 30 do 72 ur.

 

Z vzpostavitvijo stanja spanja lahko bistveno podaljšate življenjsko dobo baterije.

 

Vse nastavitve lahko izvedete ob priključitvi naprave na računalnik preko enostavnih menujev ali  preko platforme GPRS.

 

Vsebina paketa

Screenshot_14.png1 - GPS sledilec

2 - baterija

3 - napajalni kabel

4 - adapter za avto (12V)

5 - AC adapter

6 - CD (priročniki, programska oprema za funkcijo Logger)Uporaba sledilnika

 

 • najprej napolnite napravo (prvo polnjenje napravo naj traja vsaj 8 ur) - na sledilec priklopite napajalni kabel in vključite v 220V

 • odstranite pokrov in vstavite sim kartico (sim kartica mora biti aktivna, odstranjeno mora biti preverjanje PIN številke in vklopljen prenos podatkov)

Screenshot_3.png Screenshot_4.png

 • Vstavite baterijo in ponovno pritrdite pokrov:Screenshot_5.png Screenshot_6.pngLED indikatorji prikaza delovanja

 

Barva LED

Prikaz LED

Status

oranžna

prižgana

polnjenje

 

ugasnjena

naprava je napolnjena

zelena

utripa

naprava je povezana z GPS signalom

 

prižgana

enota ni priključena na GPS

 

ugasnjena

GPS signal spanje

rdeča

prižgana

nizko stanje baterije

bela

64ms prižgana / 3s ugasnjena

GSM pripravljenost

 

64ms prižgana / 0,8s ugasnjena

Enota išče GSM signal ali ni vgrajene SIM

 

Screenshot_13.png
Priključitev naprave na avtomobilski akumulator (kabel ni v paketu)

 

Instrument je lahko povezan s pomočjo posebnega kabla neposredno na akumulator - slika kabla

 

7.jpg

 

Postopek povezave je prikazan na naslednji sliki:

8.jpg

 

Prosimo, upoštevajte:

 

Enoto nikoli ne priključite neposredno na akumulator. Naprava se napaja preko 5V, zato lahko neposredna priključitev privede do uničenja sledilnika.

Nastavitve napraveZa prvo nastavitev naprava, uporabite posebno aplikacijo, ki se nahajajo na priloženem CD:

 • vedno odstranite adapter, vključno s SIM kartico

 • naprava mora biti izklopljena

 • najprej povežite enoto s priloženim kablom na vaš PC

Screenshot_15.png

 

 • odprite program Tracker, ki ga najdete na priloženem CD-ju

10.jpg

 

 • dvakrat kliknite na program Tracker, da odprete meni z nastavitvami:

 

11.jpg

 

 • kliknite Parametri

 • na zaslonu se prikaže ikona GET  - če je ozberemo bomo določili vsi parametre po tovarniških prednastavitvah

12.jpg

 

 • če ne poznate internetnih nastavitev na kartici SIM, jih preverite s telefonom

 • operater (privzeto je, da uporabite najpogostejše ime za APN internet)

 • v oddelku config server morate nastaviti naslednje parametre:

13.jpg

 

 • drugi parametri niso več stvar vaše zahtev in želje

 • pomembnost posameznih odsekov v nastavitvenem meniju

14.jpg

 

 • pritisnite gumb za prikaz trenutne nastavitve naprave

 • pritisnite gumb, da shranite spremembe v nastavitvah

 • pritisnite gumb za prenos shranjenih dnevnikov iz naprave (če se uporablja kot

GPS zapisovalnik podatkov)

 • pritisnite, da izbrišete shranjene GPS dnevnike. Priporočamo, da izbrišete GPS dnevnike vsak prenos. V nasprotnem primeru lahko pride do izpolnitve pomnilnika, kar upočasnjuje ali onemogočanje ki shranjujejo dodatne podatke (Naprava lahko shrani do 257.000 hlodov)

 • nastavite geslo za primere pošiljanje SMS ukazov (privzeta nastavitev je 0000)

 • pritisnite vrnitev na tovarniške nastavitve na proizvodnjo enote

 • IMEI naprave

 • trenutna različica vdelane programske opreme naprave

Nastavitev parametrov za vsako funkcijo naprave:

 • nastavitev intervala, da pošljete SMS na mobilnih lokacijah. Najnižja vrednost y. "0" pomeni izklopite to funkcijo (tako kot bi se uporabljala za druge funkcije)

 • nastavitev intervala za pošiljanje GPS dnevnik do strežnika. Najmanjša vrednost je 15 sek.

 • nastavitev intervala za shranjevanje podatkov, ki uporabljajo beleženje podatkov (varčevanje GPS dnevnike v napravo). Najnižja vrednost 3 y

 • nastavitev Geo-ograjo meja (krog okoli stroja). Najnižja vrednost (M). Uporablja se npr. Za varovanje parkiranje vozila.

 • začasno izklopite vsa obvestila iz (nastavljenega časa bo vse spomnil neaktivni)

 • število obročev, če je funkcija kliče naprave

 • nastavitev občutljivosti senzorja gibanja. Priporočamo vam, da nastavite 21-manjše število, večje preklop občutljivosti.

 • nastavitev omejitve hitrosti. Obvestilo bo dana, ko naprava preseže nastavljeno hitrost v km / h

 • vklop / izklop različnih opozorila

 • opozorilo o kraji avtomobila

 • aktiviranje funkcije SOS

 • aktiviranje Geo-ograjo. Ta funkcija je samo za testiranje pravilno nastavitev Geo-ograjo. Potem ko je najprej opozorilo samodejno izključi.

 • obvestila za izklop zunanjega napajanja (ko je enota priključena na akumulator)

 • opozorilo Low battery (manj kot 3.6V)

 • aktiviranje senzor gibanja. Ta funkcija je samo za testiranje pravilnega senzor nastavitev gibanja. Potem ko je najprej opozorilo samodejno izključi.

 • aktiviranje povezavo GPS. Ponovno, samo za testiranje.

 • aktivacija meje opozarjanja hitrosti prekoračena. Ponovno, samo za testiranje.

 • nastavitev glasovno opozorilo dogodkov (pisk)

 • pisk po pošiljanju SMS na kateri koli napravi

 • pisk po pošiljanju GPRS spremembe nastavitev

 • pisk pri določanju Goe-Fence opozorila

 • piskati pri shranjevanju nastavitev naprave USB

 • pisk ob prejemu nastavitev naprave priložena prek strežnika

 • pisk, ko boste prejeli SMS pošlje drugi napravi ali ni ta model

 • nastavitev dostopa do interneta

 • nastavitev parametrov za strežnik z zemljevidi - v tem razdelku ne motijo!

 • nastavitev za pošiljanje obvestila (razen funkcije SOS)

 • nastavljanje opozoril v primeru aktiviranja funkcije SOS

 • nastavljanje številke SMS lokacij (če ni nastavljen, lahko preverite lokacijo katerega koli telefona)

 • shranjevanje nastavitev (spalni) načini, ali čas:

 

 • polna moč: Naprava pošlje lokacijo brez prekinitve. Največja poraba, potem ni potrebno določiti čas

 • GPS Off: bo Priključitev na GPS se prekliče, odvisno od nastavitve parametrov Čas za spanje (privzeto 5), kar pomeni, da če naprava je pet minut brez premikanja funkcijo GPS neaktiven. V tem načinu lahko naprava še vedno pod nadzorom preko SMS ali zemljevid strežniku. Takoj ko premakne naprave, je funkcija GPS samodejno aktivira. Manjša poraba.

 • vse Off: Vse funkcionalnosti (GPS, GSM, itd), bo onemogočena, odvisno od nastavitev parametrov Čas za spanje, če je naprava nastavljena časovna obdobja brez premikanja. V tem načinu ne morete upravljati lokator preko SMS ali zemljevidov. Takoj, ko se premakne napravo, vse funkcije bodo ponovno aktivira. Najnižja poraba energije.

 • šibka Up: Vse funkcije (. GPS GSM, itd) pa bo izklopljen, odvisno od časa za spanje, ne glede na to, ali bo naprava premakniti ali ne. V tem načinu ne morete upravljati lokator preko SMS ali zemljevidov. Toda takoj, ko zmanjka časa, nastavite čas parameter Wake Up vseh funkcij bo aktivirana znova. V tem načinu je naprava, ki temelji na določenih parametrov izmenično vklop in izklop.

 

Priporočamo, da parameter čas za način mirovanja vsebuje vrednost večja kot 3 minute, zaradi zagotavljanja zadostnega časa za povezavo z GPS-signala po zbujam enoto.

 

Posodobitev programske opreme: Po posodobitvi je priporočljivo firmware naprava počistiti vse GPS dnevnike na napravi.

 

SMS ukazi

 

Instrument lahko kontroliramo s pomočjo kodiranih SMS ukazov. Seznam ukazov je prikazan spodaj.

 

Primer ukaz za odkrivanje najpogostejše lokacije:

 • pošlji SMS # 0.000,10 in prejemanje SMS lokacije:

 

15.jpg

 

SMS ukazi

 

16.jpg

17.jpg

18.jpg

 

Delo s spletno platformo

 

 • spletna platforma se nahaja na tej strani: www.spytracker.eu

 • platforma omogoča spletno spremljanje vaše naprave, kakor tudi zgodovino sledenja (prosto za 5 dni nazaj), nato pa spremenite nastavitev naprave

 • vnesete user code v polja Account in Password (user code je zapisana na zadnjem delu sledilca kot je razvidno iz spodnje slike):

Screenshot_16.png

 

 • Izberite Manage, nato Add new tracker, vpišete user code pod User ID in User name, izberite model HI-604X, vpišete IMEI number (številka je zapisana na zadnjem delu sledilca kot je razvidno iz zgornje slike)

 • nastavite pravilen časovni pas - izberite Manage, nato User account in za Time Zone nastavite GMT+2:00 in zaključite z Modify

 

Kasneje lahko nadzorujete napravo prek interneta (spletnih platform)

 

 • prvi test mora biti na spletu sledenje vašo napravo, zato kliknite na Realtime v zgornji vrstici. Če ste vse pravilno nastavljeno, stroj, ki ga je treba videti na zemljevidu

 • če želite spremeniti nastavitve, kliknite gumb Upravljanje / nastavitev naprave in nato na Load (boste prenesete trenutne nastavitve naprave, ki jih lahko spremenite in sprejeti spremembe s klikom na Nastavitve

21.jpg

 

Generiranje poročila obravnave pojava:

 

 • najprej izberite časovni interval, za katerega želite ustvariti poročilo

 • kasneje lahko ustvarite poročilo s klikom na Iskanje, ali si lahko prenesete poročilo Excel Prenesi na klik

22.jpg

 

 • Excel datoteka, ki vsebuje preneseno poročilo bo shranjeno v imeniku Prenosi

 • datoteke, ali lahko določite drugačno trgovino

 • ko odprete shranjeno vrsto .csv datoteke, boste videli različne dnevnike, vključno z naslovi

 • izračun na dve mesti:

  • najprej kliknite na zgodovino

  • nato izberite časovno obdobje, za katerega želite izmeriti razdaljo

  • v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite List

 

Mark dnevnik, iz katerega želite meriti in kliknite Get Začetna točka

 

23.jpg

 

Ali je enaka za ciljno točko in kliknite Get End Point, zato, če kliknete na daljavo, boste videli dejanske razdalje med tema dvema točkama

 

24.jpg

 

Nastavitev Geo-ograjo

 • s pomočjo spletne platforme se lahko prilagodi namišljene meje, da če presežene (instrument zapusti), boste o tem obveščeni preko SMS

 • najprej izberite Uredi / Geo-ograja

 • nato označite točko, okoli katere želite nastaviti namišljene meje (samo izbrati kraj na zemljevidu, nato pa dvokliknite z miško). Uspešni opisi krajev, ki jih poznam, tako da se zdi na zemljevidu, ki jih hitting konec zatiča

 

25.jpg

 

 • v meniju Nastavitve, nastavite poglavje Geo-ograja Radius v km radiju od mesta

 • uspešna nastavitev z modro krog priznala, kaže niz nGeo-ograja območje

 

26.jpg

 

 • če želite nastaviti meje kliknite Nastavitve, napoveduje uspešno nastavitev rdeče besedilo z uspešnim Update


avodila za uporabo Vodoodporni GPS sledilec z močnim magnetom na baterijo

 

Brez naslova.jpg

spyshop logo.jpg

www.spyshop.eu

 

Pred vami so navodila za pravilno uporabo GPS sledilnika in opis funkcionalnosti.

 

Delovanje sledilnika temelji na obstoječem GSM/GPRS omrežju in sistemu GPS za določanje geo lokacije. Za brezhibno delovanje sledilnika morajo biti na voljo vsa tri omrežja.

 

Sledilnik sporoča podatke preko SMS ali GPRS.

 

Lastnosti sledilca

 

Naziv

Vodoodporni GPS sledilec z močnim magnetom na baterijo

Mere

90,8mm x 52,3mm x 38,9mm

Omrežje

GSM/GPRS

Pasovne širine

850/900/1800/1900Mhz

GPS modul

Najnovejši GPS SIRF-Start III

GPS občutljivost

-159dBm

GPS natančnost

10 metrov, 2D RMS

Čas do prve pozicije

hladni start 42s, topli start 38s, delovanje 1s

Polnilec za avto

12-24V vhod, 5V izhod

Baterija

5500mAh

Poraba

2mAh v stanju globokega spanja

Čas pripravljenosti

Do 180 dni pri polni bateriji v stanju globokega spanja (glede na uporabljene pasovne širine)

Delovanje pri temperaturi

-20 do +55 stopinj CKako deluje sledilec

 

Če je sledilec v celoti napolnjen, lahko zdrži do 180 dni v stanju pripravljenosti, odvisno seveda od vrste uporabljanih funkcionalnosti.

 

Naprava vsebuje senzor gibanja, ki ga lahko nastavite, da vam naprava ob premiku pošlje sporočilo na izbrane telefonske številke.

 

Sledilec lahko kadarkoli izsledite, bodisi preko SMS ali brezplačne platforme GPRS .

 

Naprava lahko nastavite tudi tako, da pošlje podatke o svoji lokaciji po vnaprej določenih časovnih razmikih v intervalu od 30 do 72 ur.

 

Z vzpostavitvijo stanja spanja lahko bistveno podaljšate življenjsko dobo baterije.

 

Vse nastavitve lahko izvedete ob priključitvi naprave na računalnik preko enostavnih menujev ali  preko platforme GPRS.

 

Vsebina paketa

2.jpg1 - GPS sledilec

2 - adapter za vstavitev SIM kartice

3 - napajalni kabel

4 - AC adapter

5 - adapter za avto (12V)

6 - CD (priročniki, programska oprema za funkcijo Logger)

Uporaba sledilnika

 

 • najprej napolnite napravo, kot sledi:

 • previdno odstranite gumijasti pokrov na strani enote in priključite s priloženim kablom - drugi del kabla vstavite v USB vrata vašega računalnika ali priloženega napajalnika

 

3.jpg

 

 • prvo polnjenje napravo naj traja vsaj 8 ur

 • če je naprava povsem napolnjena, z uporabo primerno adapter vstavite kartico SIM v režo, kot je prikazano na sliki:

 

4.jpg

 

 • ko vstavite SIM kartico, se naprava samodejno vklopi (nima tipko ON / OFF)

 • Za izklopitev napravo, nežno pritisnete na majhen gumb na desni strani reže za kartico SIM (uporabite npr. kuli):

 

5.jpg

 

LED indikatorji prikaza delovanja

 

Barva LED

Prikaz LED

Status

oranžna

prižgana

polnjenje

 

ugasnjena

naprava je napolnjena

zelena

utripa

naprava je povezana z GPS signalom

 

prižgana

enota ni priklučena na GPS

 

ugasnjena

GPS signal spanje

rdeča

prižgana

nizko stanje baterije

bela

64ms prižgana / 3s ugasnjena

GSM pripravljenost

 

64ms prižgana / 0,8s ugasnjena

Enota išče GSM signal ali ni vgrajene SIM

 

6.jpg

Priključitev naprave na avtomobilski akumulator (kabel ni v paketu)

 

Instrument je lahko povezan s pomočjo posebnega kabla neposredno na akumulator - slika kabla

 

7.jpg

 

Postopek povezave je prikazan na naslednji sliki:

8.jpg

 

Prosimo, upoštevajte:

 

Enoto nikoli ne priključite neposredno na akumulator. Naprava se napaja preko 5V, zato lahko neposredna priključitev privede do uničenja sledilnika.

 

Nastavitve napraveZa prvo nastavitev naprava, uporabite posebno aplikacijo, ki se nahajajo na priloženem CD:

 • vedno odstranite adapter, vključno s SIM kartico

 • naprava mora biti izklopljena

 • najprej povežite enoto s priloženim kablom na vaš PC

 

9.jpg

 • odprite program Tracker, ki ga najdete na priloženem CD-ju

10.jpg

 

 • dvakrat kliknite na program Tracker, da odprete meni z nastavitvami

 

11.jpg

 

 • kliknite Parametri

 • na zaslonu se prikaže ikona GET  - če je ozberemo bomo določili vsi parametre po tovarniških prednastavitvah

12.jpg

 

 • če ne poznate internetnih nastavitev na kartici SIM, jih preverite s telefonom

 • operater (privzeto je, da uporabite najpogostejše ime za APN internet)

 • v oddelku config server morate nastaviti naslednje parametre:

13.jpg

 

 • drugi parametri niso več stvar vaše zahtev in želje

 • pomembnost posameznih odsekov v nastavitvenem meniju

14.jpg

 

 • pritisnite gumb za prikaz trenutne nastavitve naprave

 • pritisnite gumb, da shranite spremembe v nastavitvah

 • pritisnite gumb za prenos shranjenih dnevnikov iz naprave (če se uporablja kot

GPS zapisovalnik podatkov)

 • pritisnite, da izbrišete shranjene GPS dnevnike. Priporočamo, da izbrišete GPS dnevnike vsak prenos. V nasprotnem primeru lahko pride do izpolnitve pomnilnika, kar upočasnjuje ali onemogočanje ki shranjujejo dodatne podatke (Naprava lahko shrani do 257.000 hlodov)

 • nastavite geslo za primere pošiljanje SMS ukazov (privzeta nastavitev je 0000)

 • pritisnite vrnitev na tovarniške nastavitve na proizvodnjo enote

 • IMEI naprave

 • trenutna različica vdelane programske opreme naprave

Nastavitev parametrov za vsako funkcijo naprave:

 • nastavitev intervala, da pošljete SMS na mobilnih lokacijah. Najnižja vrednost y. "0" pomeni izklopite to funkcijo (tako kot bi se uporabljala za druge funkcije)

 • nastavitev intervala za pošiljanje GPS dnevnik do strežnika. Najmanjša vrednost je 15 sek.

 • nastavitev intervala za shranjevanje podatkov, ki uporabljajo beleženje podatkov (varčevanje GPS dnevnike v napravo). Najnižja vrednost 3 y

 • nastavitev Geo-ograjo meja (krog okoli stroja). Najnižja vrednost (M). Uporablja se npr. Za varovanje parkiranje vozila.

 • začasno izklopite vsa obvestila iz (nastavljenega časa bo vse spomnil neaktivni)

 • število obročev, če je funkcija kliče naprave

 • nastavitev občutljivosti senzorja gibanja. Priporočamo vam, da nastavite 21-manjše število, večje preklop občutljivosti.

 • nastavitev omejitve hitrosti. Obvestilo bo dana, ko naprava preseže nastavljeno hitrost v km / h

 • vklop / izklop različnih opozorila

 • opozorilo o kraji avtomobila

 • aktiviranje funkcije SOS

 • aktiviranje Geo-ograjo. Ta funkcija je samo za testiranje pravilno nastavitev Geo-ograjo. Potem ko je najprej opozorilo samodejno izključi.

 • obvestila za izklop zunanjega napajanja (ko je enota priključena na akumulator)

 • opozorilo Low battery (manj kot 3.6V)

 • aktiviranje senzor gibanja. Ta funkcija je samo za testiranje pravilnega senzor nastavitev gibanja. Potem ko je najprej opozorilo samodejno izključi.

 • aktiviranje povezavo GPS. Ponovno, samo za testiranje.

 • aktivacija meje opozarjanja hitrosti prekoračena. Ponovno, samo za testiranje.

 • nastavitev glasovno opozorilo dogodkov (pisk)

 • pisk po pošiljanju SMS na kateri koli napravi

 • pisk po pošiljanju GPRS spremembe nastavitev

 • pisk pri določanju Goe-Fence opozorila

 • piskati pri shranjevanju nastavitev naprave USB

 • pisk ob prejemu nastavitev naprave priložena prek strežnika

 • pisk, ko boste prejeli SMS pošlje drugi napravi ali ni ta model

 • nastavitev dostopa do interneta

 • nastavitev parametrov za strežnik z zemljevidi - v tem razdelku ne motijo!

 • nastavitev za pošiljanje obvestila (razen funkcije SOS)

 • nastavljanje opozoril v primeru aktiviranja funkcije SOS

 • nastavljanje številke SMS lokacij (če ni nastavljen, lahko preverite lokacijo katerega koli telefona)

 • shranjevanje nastavitev (spalni) načini, ali čas:

 

 • polna moč: Naprava pošlje lokacijo brez prekinitve. Največja poraba, potem ni potrebno določiti čas

 • GPS Off: bo Priključitev na GPS se prekliče, odvisno od nastavitve parametrov Čas za spanje (privzeto 5), kar pomeni, da če naprava je pet minut brez premikanja funkcijo GPS neaktiven. V tem načinu lahko naprava še vedno pod nadzorom preko SMS ali zemljevid strežniku. Takoj ko premakne naprave, je funkcija GPS samodejno aktivira. Manjša poraba.

 • vse Off: Vse funkcionalnosti (GPS, GSM, itd), bo onemogočena, odvisno od nastavitev parametrov Čas za spanje, če je naprava nastavljena časovna obdobja brez premikanja. V tem načinu ne morete upravljati lokator preko SMS ali zemljevidov. Takoj, ko se premakne napravo, vse funkcije bodo ponovno aktivira. Najnižja poraba energije.

 • šibka Up: Vse funkcije (. GPS GSM, itd) pa bo izklopljen, odvisno od časa za spanje, ne glede na to, ali bo naprava premakniti ali ne. V tem načinu ne morete upravljati lokator preko SMS ali zemljevidov. Toda takoj, ko zmanjka časa, nastavite čas parameter Wake Up vseh funkcij bo aktivirana znova. V tem načinu je naprava, ki temelji na določenih parametrov izmenično vklop in izklop.

 

Priporočamo, da parameter čas za način mirovanja vsebuje vrednost večja kot 3 minute, zaradi zagotavljanja zadostnega časa za povezavo z GPS-signala po zbujam enoto.

 

Posodobitev programske opreme: Po posodobitvi je priporočljivo firmware naprava počistiti vse GPS dnevnike na napravi.

 

SMS ukazi

 

Instrument lahko kontroliramo s pomočjo kodiranih SMS ukazov. Seznam ukazov je prikazan spodaj.

 

Primer ukaz za odkrivanje najpogostejše lokacije:

 • pošlji SMS # 0.000,10 in prejemanje SMS lokacije:

 

15.jpg

 

SMS ukazi

 

16.jpg

17.jpg

18.jpg
Na spletni strani Spy Shop poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Spy Shop
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.