Brezžični alarmni sistemi

HIKVISION DS-PM-RSWR-433 BREZŽIČNI SPREJEMNIK RS-485

HIKVISION DS-PM-RSWR-433 BREZŽIČNI SPREJEMNIK RS-485

Not in stock
47,58 € 39,00 € + IVA
Mostrar todo
1 of 1 item shown

Precio

to

Category

Marca

OK Close

DS-PWA32-HR 1. Opis 

Opomba: funkcija GPRS ali 3/46 (ima vstavljeno režo za SIM kartico) je odvisna od modela naprave. 

. Vklopljeno napajanje vklop . Vklopljeno © Reža za SIM kartico © AC napajanje _ . [Izklop o Izklopljeno napajanje O Izklopljeno © Vzmet proti anju © Napaka Napaka V slstemu © Alarm . Alarm Gumb za ponastavitev 0 Ni napake . Napačna naprava © AP & STA stikalo Plošča je dodana ne o "' alarma © primuček za baterijo © Pavezava Hikpovezavo računa 

Vmesnik omvežja Plošča ni dodana na Hik-povezavo računa 

Vmesnik M9313“? 

Opomba: odstranite zadnji pokrov, nekateri deli in vmesniki so na zadnji strani plošče. 

2. Namestitev 

1. Odvijte vijak na zadnji strani pokrova. Potisnite zadnji pokrov navzdol in ga odstranite z nadzorne plošče. 

2. Vstavite SIM kartico v režo. 3. Priključite baterijo na nadzorni plošči. 

4. Napajalnik priključite na nadzorno ploščo in vtičnico. lndikator lučka za napajanje se bo po 30 sekundah prižgala zeleno, kar pomeni da je naprava vklopljena. 

Opomba: stanje brez SIM kartice, brez baterije, izklop napajanja ali izklop omrežja, bo prišlo do napake nadzorne plošče. 

5. Priključite kabel Ethernet v internetno vtičnico. Ko je naprava dodana na Hik-povezavo bo indikator lučka posvetila zeleno. 

6. Pritrdite zadnji pokrov v namestitveni položaj 5 priloženimi vijaki. Pritrdite nadzorno ploščo na zadnji del in privite vijake, da dokončate namestitev. .! Stranska odprtina 

Če morate kabel napeljati po spodnjem delu plošče odstranite listek na stranski odprtini. | Temper vijak 

Obvezno je potrebno pritrditi temper vijak. 

3. Nastavitev Nastavitev preko APP 

1. Prijavite se v trgovino App ali Google Play in vnesite Hik-priključek za iskanje in namestitev mobilnega odjemalca. 

2. Prijavite se v APP z računom Hik-povezavo. 

3. Dotaknite se Add Device. Skenirajte kodo QR, ki je na zadnji strani plošče (na nalepki). 1. 
Dotaknite se Connect to a Network. izberite brezžično povezavo (AP) kot način povezave, -Potisnite stikalo na AP/STA način v položaj AP, dotaknite se Confirm. 

~Dotaknite se povezavo na wi-fi na prikazovalnem oknu. Izberite in se povežite s stabilnim Wi-fiam nato kliknite Next. 

'Za aktiviranje naprave ustvarite geslo. 

3Potisnite stikalo na AP/STA način na STA položaj. 

Dpomba: pred aktivacijo morate vnesti kodo za preverjanje (na napravi ki je prilepljena na zadnji Strani plošče), če napravo dodate z vnosom v serijsko številko naprave. 

Nastavitev preko spletnega odjemalca Prijava v spletnega odjemalca ' Privzet iP naslov je pri uporabi mobilnega brskalnika v AP načinu: 192.168.8.1. NapraVa mora biti v AP načinu. ' Privzet IP naslov je ko neposredno povezujete omrežni kabel z računalnikom:192.0.0,54 

Vnesite IP naslov naprave v naslovno vrstico spletnega brskalnika. Ustvarite geslo, da aktivirate napravo in se prijavite v spletni odjemalec. 

Dodajanje kamere za območja 

1. Kliknite System-Network Camera in Iahko uporabljate dve kameri za nadzorno ploščo. 

2. Kliknite Wireless Device-Zone, izberite območje, kliknite ikono Setting, nato izberite kamero za povezavo z območjem. 

Prav tako lahko povežete kamero z območjem preko APP, za podrobnosti si poglejte uporabniški priročnik za nadzorno ploščo. 

Konfigurirajte video-push 

Video si lahko ogledate prek aplikacije in e-maila. Za podrobnosti o nastavitvah si poglejte navodila za uporabo varnostne nadzorne plošče. 

Nastavljena preko 4200 odjemalca 

Prijavite se v spletnega odjemalca 

1. Prenesite in namestite iVMS-4200 odjemalec. 

2. Pojdite na stran za upravljanje naprave, izberite napravo na seznamu spletnih naprav, nato kliknite Edit Network Settings, spremenite port na 80 in kliknite Add to Client. 

Opomba; za prvo uporabo morate aktivirati napravo. 

4. Delovanje funkcijskega gumba 

Opomba: dodajte kartico ali ključ preko spletnega odjemalca, predno dodate napravo za brisanie alarma pri nedovoljenemu posegu. 

Dodajanje zunanje naprave 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu, pritisnite enkrat funkcijsko tipko na strani nadzorne plošče in sprožite periferno napravo. 

Opomba: ključev ne morete dodati s funkcijskim gumbom. 

Preverite RF signal 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu dvakrat pritisnite funkcijsko tipko in preverite moč RF signala na zunanji napravi. 

4. Dotaknite se Connect to a Network. Izberite brezžično povezavo (AP) kot način povezave, 

S. Potisnite stikalo na AP/STA način v položaj AP, dotaknite se Confirm. 

6. Dotaknite se povezavo na wi-fi na prikazovalnem oknu. Izberite in se povežite s stabilnim Wi-fL jem nato kliknite Next. 

7. Za aktiviranje naprave ustvarite geslo. 

8. Potisnite stikalo na AP/STA način na STA položaj. 

Opomba: pred aktivacijo morate vnesti kodo za preverjanje (na napravi ki je prilepljena na zadnji strani plošče), če napravo dodate z vnosom v serijsko številko naprave. 

Nastavitev preko spletnega odjemalca Prijava v Spletnega odjemalca 0 Privzet IP naslovje pri uporabi mobilnega brskalnika v AP načinu: 192.168.8.1, Naprava mora biti v AP načinu. . Privzet IP naslovje ko neposredno povezujete omrežni kabel z računalnikom:192.0.0.54 

Vnesite IP naslov naprave v naslovno vrstico spletnega brskalnika. Ustvarite geslo, da aktivirate napravo in se prijavite v spletni odjemalec. 

Dodajanje kamere za območja 

1. Kliknite System-Network Camera in lahko uporabljate dve kameri za nadzorno ploščo. 

2. Kliknite Wireless Device-Zone, izberite območje, kliknite ikono Setting, nato izberite kamero za povezavo z območjem. 

Prav tako lahko povežete kamero z območjem preko APP, za podrobnosti si poglejte uporabniški priročnik za nadzorno ploščo. 

Konfigurirajte video-push 

Video si Iahko ogledate prek aplikacije in e-maila. Za podrobnosti o nastavitvah si poglejte navodila za uporabo varnostne nadzorne plošče. 

Nastavljeno preko 4200 odjemalca 

Prijavite se v spletnega odjemalca 

1. Prenesite in namestite iVMS-4200 odjemalec. 

2. Pojdite na stran za upravljanje naprave, izberite napravo na seznamu spletnih naprav, nato kliknite Edit Network Settings, spremenite port na 80 in kliknite Add to Client. 

Opomba: za prvo uporabo morate aktivirati napravo. 

4. Delovanje funkcijskega gumba . Opomba: dodajte kartico ali ključ preko spletnega odjemalca, predno dodate napravo za brisar‘le alarma pri nedovoljenemu posegu. 

Dodajanje zunanje naprave 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu, pritisnite enkrat funkcijsko tipko na strani nadzorne plošče in sprožite periferno napravo. 

Opomba: ključev ne morete dodati s funkcijskim gumbom. 

Preverite RF signal 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu dva krat pritisnite funkcijsko tipko in preverite moč RF signala na zu na nji na pravi. 

., 

DS-PDZ-PlOP-W 1. Nadzorna brezžična naprava 

2. Registracija Prosimo registrirajte detektor v 90 sekundah po vklopu 

Lokalno dodajanje 1. Varnostna nadzorna plošča vstopi v način za registracijo 

?. Dod:ajanje geteIktorja: držite tipko za registracijo, toliko čas d Izmemcno utnpatl. Ko je registracija končana, zelena LED lu'ka Olfler tri LED lu 3. Test komunikacije: sprostite TAMPER, da sprožite alarm C a Utrlpa 8-krat' O omba: razdal' v. ' p Ja med varnostno nadzorno plosco in detektorjem mora b' Iti manjša Od 50 cm_ 

Cke "e Začnejo 

lnicializiranje detektorja ;. I?dstranite baterijo, da bo detektor izklopljen . o 5 sekundah držite ' " ' ' " . regustracuskl kIJUC m znova namestite baterijo det kt , e or se bo istoč asno 

vklopil, ko bodo začele tri LED lučke izmenično utripati 

center za alarm ali mobilni odjemalec preko varnostne nadzorne plo 

Alarm za magnetni senzor vrat: ko je razdalja med senzorjem in magnetnim držalo 3cm se sproži alarm. m daljsa Od 

šče. 

1. Opis © Indikator 

. Zaznavanje alarma Rdeča lučka utripa 

. Prikaz moč signala 

}. Zaznavanje napajanja 

1. Napravo razstavite. Odstranite sprednjo in zadnjo ploščo. Odstranite izolirni trak, da kaOpite napravo. 

Opomba: ne razstavljajte na prave z ostrimi deli. 

2. Sestavite sprednjo in zadnjo ploščo tako, da poravnate utor indikatorja na sprednji plošči s kablom indikatorja na zadnji plošči. 

3. Registracija detektorja 

a) Lokalna registracija detektorja 

Vklopite varnostno nadzorno ploščo. Ko sprožite detektor pritisnite funkcijsko tipko. Lahko dodate detektor glede na glasovni poziv. 

Opomba: razdalja med varnostno nadzorno ploščo in detektorjem mora biti manjša od 50 cm. 

b) Registrirajte detektor preko APP 1. Prijavite se v APP Store in vnesite Hik-Connect" za iskanje mobilnega odjemalca. 2. Prenesite in namestite Hik-Connect na vaš telefon. 

3. Po namestitvi pritisnite © za zagon odjemalca. 

4. Vklopite varnostno nadzorno ploščo. 

5. Prijavite se Hik-Connect in se dotaknite ikono "+" v zgornjem desnem kotu na strani HikConnect, da dodate varnostno nadzorno ploščo. Lahko skenirate QR kodo na zadnji strani plošče ali na embalaži, ali pa ročno vnesite serijsko številko naprave da dodate napravo, ko je naprava v načinu registracije. 

6. Pri dodajanju varnostne nadzorne plošče se dotaknite ikone arming status (status vklopa) na desni strani od imena nadzorne plošče, da greste na stran Partition. 

7. Dotaknite se ikone "+" na strani Partition, da dodate zunanjo napravo. 

4. Namestitev detektorja 

1. Preverite moč signala. 

Pojdite v način preverjanje signala z delovanjem na nadzorni plošči. 

Indikator detektorja zasveti zeleno: dober signal. 

Indikator detektorja zasveti rdeče: slab signal. 

Prepričajte se, da pred namestitvijo LED lučka sveti zeleno, ko je detektor v načinu moč signala. 

2. Namestitev detektorja Lepilni trak prilepite na zadnjo stran detektorja. Prilepite detektor na želeno mesto. Opomba: za pravilno delovanje TAMPER-ja debelina traka ne Sme bit' 3. Prilepite senzor na rob vrat ali okna. Prepričajte se, da je Senzm pol Več kot lmm, oknom. ravna" Z robom vrat ;. 4. Prilepite magnetno palčko na rob vrat ah' oken. Prepričajte se d . a ' Poravnana z robom vrat ali oknom. ' a 1e magnetna palčka 

£. I‘dIIIEDLILBV 1. Razstavite napravo. Odstranite sprednjo in zadnjo ploščo. 

Odstranite izolacijski trak, da vklopite napravo. Opomba: naprave ne razstavljajte z ostrimi predmeti. 

3. Registracija 

Dodajanje ključka 

Lahko dodate ključek na varnostno nadzorno ploščo preko spletne 1. Kliknite System -) stran za upravljanje s ključavnico. 

2. Kliknite Add in pritisnite katerokoli tipko na ključku. 

3. Nastavite parametre ključka. 

4. Kliknite OK. 

Brisanje ključka 

Formatira nje 1. Odstranite baterijo. 

2. Na ključku držite tipko vklop in pon pomen:, da je formatiranje končano. 

ga odjemalca nadzorne P|0šče

 
 

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the Spy Shop website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Managing cookies on the Spy Shop website
Mandatory cookies

are cookies that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They allow you to log in to the user profile, select the language, agree to the terms and conditions and identify the session of the user. We are not obliged to obtain consent for their use.

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.