Brezžični alarmni sistemi

DS-PWA32-HR 1. Opis 

Opomba: funkcija GPRS ali 3/46 (ima vstavljeno režo za SIM kartico) je odvisna od modela naprave. 

. Vklopljeno napajanje vklop . Vklopljeno © Reža za SIM kartico © AC napajanje _ . [Izklop o Izklopljeno napajanje O Izklopljeno © Vzmet proti anju © Napaka Napaka V slstemu © Alarm . Alarm Gumb za ponastavitev 0 Ni napake . Napačna naprava © AP & STA stikalo Plošča je dodana ne o "' alarma © primuček za baterijo © Pavezava Hikpovezavo računa 

Vmesnik omvežja Plošča ni dodana na Hik-povezavo računa 

Vmesnik M9313“? 

Opomba: odstranite zadnji pokrov, nekateri deli in vmesniki so na zadnji strani plošče. 

2. Namestitev 

1. Odvijte vijak na zadnji strani pokrova. Potisnite zadnji pokrov navzdol in ga odstranite z nadzorne plošče. 

2. Vstavite SIM kartico v režo. 3. Priključite baterijo na nadzorni plošči. 

4. Napajalnik priključite na nadzorno ploščo in vtičnico. lndikator lučka za napajanje se bo po 30 sekundah prižgala zeleno, kar pomeni da je naprava vklopljena. 

Opomba: stanje brez SIM kartice, brez baterije, izklop napajanja ali izklop omrežja, bo prišlo do napake nadzorne plošče. 

5. Priključite kabel Ethernet v internetno vtičnico. Ko je naprava dodana na Hik-povezavo bo indikator lučka posvetila zeleno. 

6. Pritrdite zadnji pokrov v namestitveni položaj 5 priloženimi vijaki. Pritrdite nadzorno ploščo na zadnji del in privite vijake, da dokončate namestitev. .! Stranska odprtina 

Če morate kabel napeljati po spodnjem delu plošče odstranite listek na stranski odprtini. | Temper vijak 

Obvezno je potrebno pritrditi temper vijak. 

3. Nastavitev Nastavitev preko APP 

1. Prijavite se v trgovino App ali Google Play in vnesite Hik-priključek za iskanje in namestitev mobilnega odjemalca. 

2. Prijavite se v APP z računom Hik-povezavo. 

3. Dotaknite se Add Device. Skenirajte kodo QR, ki je na zadnji strani plošče (na nalepki). 1. 
Dotaknite se Connect to a Network. izberite brezžično povezavo (AP) kot način povezave, -Potisnite stikalo na AP/STA način v položaj AP, dotaknite se Confirm. 

~Dotaknite se povezavo na wi-fi na prikazovalnem oknu. Izberite in se povežite s stabilnim Wi-fiam nato kliknite Next. 

'Za aktiviranje naprave ustvarite geslo. 

3Potisnite stikalo na AP/STA način na STA položaj. 

Dpomba: pred aktivacijo morate vnesti kodo za preverjanje (na napravi ki je prilepljena na zadnji Strani plošče), če napravo dodate z vnosom v serijsko številko naprave. 

Nastavitev preko spletnega odjemalca Prijava v spletnega odjemalca ' Privzet iP naslov je pri uporabi mobilnega brskalnika v AP načinu: 192.168.8.1. NapraVa mora biti v AP načinu. ' Privzet IP naslov je ko neposredno povezujete omrežni kabel z računalnikom:192.0.0,54 

Vnesite IP naslov naprave v naslovno vrstico spletnega brskalnika. Ustvarite geslo, da aktivirate napravo in se prijavite v spletni odjemalec. 

Dodajanje kamere za območja 

1. Kliknite System-Network Camera in Iahko uporabljate dve kameri za nadzorno ploščo. 

2. Kliknite Wireless Device-Zone, izberite območje, kliknite ikono Setting, nato izberite kamero za povezavo z območjem. 

Prav tako lahko povežete kamero z območjem preko APP, za podrobnosti si poglejte uporabniški priročnik za nadzorno ploščo. 

Konfigurirajte video-push 

Video si lahko ogledate prek aplikacije in e-maila. Za podrobnosti o nastavitvah si poglejte navodila za uporabo varnostne nadzorne plošče. 

Nastavljena preko 4200 odjemalca 

Prijavite se v spletnega odjemalca 

1. Prenesite in namestite iVMS-4200 odjemalec. 

2. Pojdite na stran za upravljanje naprave, izberite napravo na seznamu spletnih naprav, nato kliknite Edit Network Settings, spremenite port na 80 in kliknite Add to Client. 

Opomba; za prvo uporabo morate aktivirati napravo. 

4. Delovanje funkcijskega gumba 

Opomba: dodajte kartico ali ključ preko spletnega odjemalca, predno dodate napravo za brisanie alarma pri nedovoljenemu posegu. 

Dodajanje zunanje naprave 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu, pritisnite enkrat funkcijsko tipko na strani nadzorne plošče in sprožite periferno napravo. 

Opomba: ključev ne morete dodati s funkcijskim gumbom. 

Preverite RF signal 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu dvakrat pritisnite funkcijsko tipko in preverite moč RF signala na zunanji napravi. 

4. Dotaknite se Connect to a Network. Izberite brezžično povezavo (AP) kot način povezave, 

S. Potisnite stikalo na AP/STA način v položaj AP, dotaknite se Confirm. 

6. Dotaknite se povezavo na wi-fi na prikazovalnem oknu. Izberite in se povežite s stabilnim Wi-fL jem nato kliknite Next. 

7. Za aktiviranje naprave ustvarite geslo. 

8. Potisnite stikalo na AP/STA način na STA položaj. 

Opomba: pred aktivacijo morate vnesti kodo za preverjanje (na napravi ki je prilepljena na zadnji strani plošče), če napravo dodate z vnosom v serijsko številko naprave. 

Nastavitev preko spletnega odjemalca Prijava v Spletnega odjemalca 0 Privzet IP naslovje pri uporabi mobilnega brskalnika v AP načinu: 192.168.8.1, Naprava mora biti v AP načinu. . Privzet IP naslovje ko neposredno povezujete omrežni kabel z računalnikom:192.0.0.54 

Vnesite IP naslov naprave v naslovno vrstico spletnega brskalnika. Ustvarite geslo, da aktivirate napravo in se prijavite v spletni odjemalec. 

Dodajanje kamere za območja 

1. Kliknite System-Network Camera in lahko uporabljate dve kameri za nadzorno ploščo. 

2. Kliknite Wireless Device-Zone, izberite območje, kliknite ikono Setting, nato izberite kamero za povezavo z območjem. 

Prav tako lahko povežete kamero z območjem preko APP, za podrobnosti si poglejte uporabniški priročnik za nadzorno ploščo. 

Konfigurirajte video-push 

Video si Iahko ogledate prek aplikacije in e-maila. Za podrobnosti o nastavitvah si poglejte navodila za uporabo varnostne nadzorne plošče. 

Nastavljeno preko 4200 odjemalca 

Prijavite se v spletnega odjemalca 

1. Prenesite in namestite iVMS-4200 odjemalec. 

2. Pojdite na stran za upravljanje naprave, izberite napravo na seznamu spletnih naprav, nato kliknite Edit Network Settings, spremenite port na 80 in kliknite Add to Client. 

Opomba: za prvo uporabo morate aktivirati napravo. 

4. Delovanje funkcijskega gumba . Opomba: dodajte kartico ali ključ preko spletnega odjemalca, predno dodate napravo za brisar‘le alarma pri nedovoljenemu posegu. 

Dodajanje zunanje naprave 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu, pritisnite enkrat funkcijsko tipko na strani nadzorne plošče in sprožite periferno napravo. 

Opomba: ključev ne morete dodati s funkcijskim gumbom. 

Preverite RF signal 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu dva krat pritisnite funkcijsko tipko in preverite moč RF signala na zu na nji na pravi. 

., 

DS-PDZ-PlOP-W 1. Nadzorna brezžična naprava 

2. Registracija Prosimo registrirajte detektor v 90 sekundah po vklopu 

Lokalno dodajanje 1. Varnostna nadzorna plošča vstopi v način za registracijo 

?. Dod:ajanje geteIktorja: držite tipko za registracijo, toliko čas d Izmemcno utnpatl. Ko je registracija končana, zelena LED lu'ka Olfler tri LED lu 3. Test komunikacije: sprostite TAMPER, da sprožite alarm C a Utrlpa 8-krat' O omba: razdal' v. ' p Ja med varnostno nadzorno plosco in detektorjem mora b' Iti manjša Od 50 cm_ 

Cke "e Začnejo 

lnicializiranje detektorja ;. I?dstranite baterijo, da bo detektor izklopljen . o 5 sekundah držite ' " ' ' " . regustracuskl kIJUC m znova namestite baterijo det kt , e or se bo istoč asno 

vklopil, ko bodo začele tri LED lučke izmenično utripati 

center za alarm ali mobilni odjemalec preko varnostne nadzorne plo 

Alarm za magnetni senzor vrat: ko je razdalja med senzorjem in magnetnim držalo 3cm se sproži alarm. m daljsa Od 

šče. 

1. Opis © Indikator 

. Zaznavanje alarma Rdeča lučka utripa 

. Prikaz moč signala 

}. Zaznavanje napajanja 

1. Napravo razstavite. Odstranite sprednjo in zadnjo ploščo. Odstranite izolirni trak, da kaOpite napravo. 

Opomba: ne razstavljajte na prave z ostrimi deli. 

2. Sestavite sprednjo in zadnjo ploščo tako, da poravnate utor indikatorja na sprednji plošči s kablom indikatorja na zadnji plošči. 

3. Registracija detektorja 

a) Lokalna registracija detektorja 

Vklopite varnostno nadzorno ploščo. Ko sprožite detektor pritisnite funkcijsko tipko. Lahko dodate detektor glede na glasovni poziv. 

Opomba: razdalja med varnostno nadzorno ploščo in detektorjem mora biti manjša od 50 cm. 

b) Registrirajte detektor preko APP 1. Prijavite se v APP Store in vnesite Hik-Connect" za iskanje mobilnega odjemalca. 2. Prenesite in namestite Hik-Connect na vaš telefon. 

3. Po namestitvi pritisnite © za zagon odjemalca. 

4. Vklopite varnostno nadzorno ploščo. 

5. Prijavite se Hik-Connect in se dotaknite ikono "+" v zgornjem desnem kotu na strani HikConnect, da dodate varnostno nadzorno ploščo. Lahko skenirate QR kodo na zadnji strani plošče ali na embalaži, ali pa ročno vnesite serijsko številko naprave da dodate napravo, ko je naprava v načinu registracije. 

6. Pri dodajanju varnostne nadzorne plošče se dotaknite ikone arming status (status vklopa) na desni strani od imena nadzorne plošče, da greste na stran Partition. 

7. Dotaknite se ikone "+" na strani Partition, da dodate zunanjo napravo. 

4. Namestitev detektorja 

1. Preverite moč signala. 

Pojdite v način preverjanje signala z delovanjem na nadzorni plošči. 

Indikator detektorja zasveti zeleno: dober signal. 

Indikator detektorja zasveti rdeče: slab signal. 

Prepričajte se, da pred namestitvijo LED lučka sveti zeleno, ko je detektor v načinu moč signala. 

2. Namestitev detektorja Lepilni trak prilepite na zadnjo stran detektorja. Prilepite detektor na želeno mesto. Opomba: za pravilno delovanje TAMPER-ja debelina traka ne Sme bit' 3. Prilepite senzor na rob vrat ali okna. Prepričajte se, da je Senzm pol Več kot lmm, oknom. ravna" Z robom vrat ;. 4. Prilepite magnetno palčko na rob vrat ah' oken. Prepričajte se d . a ' Poravnana z robom vrat ali oknom. ' a 1e magnetna palčka 

£. I‘dIIIEDLILBV 1. Razstavite napravo. Odstranite sprednjo in zadnjo ploščo. 

Odstranite izolacijski trak, da vklopite napravo. Opomba: naprave ne razstavljajte z ostrimi predmeti. 

3. Registracija 

Dodajanje ključka 

Lahko dodate ključek na varnostno nadzorno ploščo preko spletne 1. Kliknite System -) stran za upravljanje s ključavnico. 

2. Kliknite Add in pritisnite katerokoli tipko na ključku. 

3. Nastavite parametre ključka. 

4. Kliknite OK. 

Brisanje ključka 

Formatira nje 1. Odstranite baterijo. 

2. Na ključku držite tipko vklop in pon pomen:, da je formatiranje končano. 

ga odjemalca nadzorne P|0šče

Na spletni strani Spy Shop poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Spy Shop
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.